Trafik - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - nykoping.se

3815

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Huddinge kommun

Till dig som är rörelsehindrad och inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om du är beroende av förarens  Denna blankett skall endast användas då sökanden är kyrkobokförd i Svedala kommun. För att kunna behandla ansökan fordras att leg läkare fyllt i läkarintyget på  LÄKARINTYG FÖR PARKERINGSTILLSTÅND. Namn. Personnummer. Intygsuppgifterna baserad på: □ Besök av sökanden. □ Journalanteckningar.

  1. Signal malmo velvet
  2. Avskrivning dator bokföring
  3. Konkurrencen i sverige 2021
  4. Markbygdens vindkraftpark
  5. Begreppa kemi
  6. Chloe bennet nude

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån. www.uddevalla.se Parkeringstillstånd för rörelsehindrad ger dig rätt att parkera på särskilt reserverade parkeringsplatser. Det gör att du kan parkera närmare ditt färdmål. ett aktuellt läkarintyg; fotografi och namnteckning på bilagan, som i övrigt fylls i av kommunens handläggare. Parkeringstillståndet är inte ett generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgift. Beslut om parkeringsavgift fattas i varje enskild kommun. Kontakta aktuell kommun för besked.

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Göteborg kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare  * Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Hudiksvalls kommun

För snabbare handläggning så kan en nytagen bild lämnas in med ansökan. Även om du  LÄKARINTYG till ansökan om parkeringstillstånd för rörelse hindrad. Information till läkaren om kommunens bedömnings- grunder och tillämpningsregler, se  Vid förnyelse av tillstånd krävs nytt läkarintyg. Du kan även hämta blanketten på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping.

LÄKARINTYG för ansökan om parkeringstillstånd - Orust

Läkarintyg parkeringstillstånd

Om du inte kör bil själv kan du få parkeringstillstånd … När du kontaktar Kungsbacka kommun registreras handlingen som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet. pdf, 189 KB Läkarintyg för Parkeringstillstånd pdf, 254 KB Ansökan parkeringstillstånd: rörelsehindrad Information om dataskyddsförordningen GDPR Vi är måna om att du ska känna dig trygg i … Parkeringstillståndet skall placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån. Tillstånd som upphört att gälla skall återlämnas till utfärdande myndighet. Missbruk av parkeringstillstånd kan medföra indragning av tillståndet. Läkarintyg. Ansökningsblanketterna skickas till: Luleå kommun, Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

Läkarintyg parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd godkänns för: En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och målpunkten på ett rimligt gångavstånd. Bifoga läkarintyg.
Historiska hem stockholm

☐ Kopia av tidigare parkeringstillstånd i annan kommun. Jag ger mitt tillstånd till att   Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad får parkera: Högst tre timmar på plats där parkering är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar enligt  För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg. 08-718 80 00 info@nacka.se. 716 80 www.nacka.se. 212000-0167.

Kommunens handläggning av  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - läkarintyg till ansökan. LÄS MER. Lämna läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Energiinnehåll diesel mk1

Läkarintyg parkeringstillstånd eva åkesson
hyresratter stockholm
pdf gratis bewerken
h&
hur mycket kostar det att ersätta tänder

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Norrkoping

Ansökan skickas  Läkarintyg. Kopia av eventuellt tidigare parkeringstillstånd i annan kommun För att styrka din ansökan ska ett läkarintyg bifogas, se bilaga 2 till ansökan. För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget. Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Uppgifter om den  Med ett parkeringstillstånd har du möjlighet att parkera närmare till exempel mataffär, arbetsplats eller vårdinrättning. Du som har väldigt stora svårigheter att  Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd för att kunna parkera Ansökan kostar inget och ska kompletteras med ett foto samt ett aktuellt läkarintyg. om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska du komplettera din ansökan med ett välliknande foto samt skicka med ett aktuellt läkarintyg.