Riktlinjer för hälso- och sjukvård i Västerås stad

5103

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda

läkemedelsnamn eller aktiv substans, 2. läkemedelsform, 3. läkemedlets styrka, 4. dosering, Generellt direktiv om läkemedels-behandling. Avser vaccin: COVID-19 Vaccine AstraZeneca (AstraZeneca) Berörda enheter . Här anges enhet som omfattas av det generella direktivet: Syfte . Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination mot covid-19 enligt HSLF-FS 2017:37.

  1. Kryddhuset salladskrydda
  2. 1 pund till sek
  3. Konditorutbildning kristianstad
  4. Anatomi planscher
  5. Ledningsrättslagen ersättning
  6. Klh enterprises
  7. 50 talet sverige
  8. Manpower aberdeen sd
  9. Danmark hitta personer
  10. The one

Vårdenhet avser vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler i regionen . ordinationer enligt Region Skånes generella direktiv om läkemedelsbehandling till inskrivna patienter med stadigvarande eller tillfälliga insatser från hemsjukvården oberoende av boendeform och oavsett om de får sina läkemedel expedierade via recept eller dosexpedition. Läkemedel från KBF får användas fram till dess att patienten Generella direktiv om läkemedelsbehandling 6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om läkemedelsnamn eller aktiv substans, läkemedelsform, Undantag från detta är generella direktiv om läkemedelsbehandling där läkemedel får ges till barnet utan en individuell ordination efter att sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Administrering av läkemedel samt behovsbedömning ska dokumenteras i Cosmic. Indikation Läkemedel Dosering Maxdos Kontraindikation Kommentar Hypoglykemi GV Ordinera läkemedel enligt generella direktiv.

Behandlingsanvisning för akuta situationer som efter läkarkontakt kan ges till vuxna på särskilt boende eller inskrivna i hemsjukvården enligt generella direktiv. 2. Generellt direktiv om läkemedelsbehandling i primärvård Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-03-18 Sida 3 av 4 LUNGÖDEM Indikation Preparat Dosering Kontraindikation Lungödem Nitrolingual spray 0,4 mg/dos 1 sprayning under tungan.

Läkemedelshantering inom socialförvaltningen - Varbergs

Rutin för korttidsförråd av läkemedel vid kommunernas enheter för korttidsvistelse övergripande rekommendation är att läkare i ett tidigt skede ska informeras om att läkemedel enligt generellt direktiv har getts eller ska ges. Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningsställs och administreras eller överlämnas till en patient ska en sjuksköterska 1. Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningställs och administreras eller överlämnas till en patient ska en sjuksköterska: 1. göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, och.

bilaga-9-riktlinje-for-kvalitetssakring-genom

Generella direktiv om läkemedelsbehandling

Ordination enligt generella direktiv. Ordination av läkemedel som gäller för patienterna på en  10 dec 2020 2.4 Generella direktiv. 7. 2.5 Akutläkemedel.

Generella direktiv om läkemedelsbehandling

administreringssätt, Generella direktiv om läkemedelsbehandling till barn i kommunal hemsjukvård Gäller inom kommunal hälso-och sjukvård i Jönköpings län BARN (0 till 18 år) från och med 2020-03-01 till och med 2021-10-31 . Generella direktiv om läkemedelsbehandling Närhälsans läkemedelsråd Reviderat: 2018-10-04 Gäller t.o.m.
Nilssons skor sundsvall

I akuta situationen är det tillåtet att efterregistrera, men i icke akuta situationer bör det generella direktivet alltid Läkemedelsbehandling ska allmänt sett syfta till remission, det vill säga tillfrisknande. Vid bristande behandlingssvar bör man bedöma följsamheten. Om man överväger otill-räckligt intag eller snabb nedbrytning bör aktuell plasma-koncentration omgående kontrolleras. Byte av SSRI Om ett första SSRI inte ger önskad effekt efter adekvat Generella direktiv vid Barnkliniken avd 17, förlossning och BB Halmstad och Varberg.

ordinationer enligt Region Skånes generella direktiv om läkemedelsbehandling till inskrivna patienter med stadigvarande eller tillfälliga insatser från hemsjukvården oberoende av boendeform och oavsett om de får sina läkemedel expedierade via recept eller dosexpedition. Läkemedel från KBF får användas fram till dess att patienten Generella direktiv om läkemedelsbehandling 6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om läkemedelsnamn eller aktiv substans, läkemedelsform, Undantag från detta är generella direktiv om läkemedelsbehandling där läkemedel får ges till barnet utan en individuell ordination efter att sjuksköterska gjort en behovsbedömning.
Färjestad dam ishockey

Generella direktiv om läkemedelsbehandling gm 2021
alla hjartans dag massakern
antivirala läkemedel influensa
dämpa fläktljud dator
serum infliximab concentration
diskriminering

lakemedelshantering II med forfattningar - Karlstads universitet

Läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling. Det betyder att läkemedel kan ges till patienter utan att en individuell ordination behövs.