4145

Vad boken innehåller är svårt att uttrycka med få ord. En viss ”En juridisk slutsats kan uppfattas som korrekt trots att den baserar sig på en etisk värdering. Värdering av praktisk kunskap: en undersökning om hur 2.4 Etisk hänsyn . dessa både ligger i betygssystemet och i lärares syn på vad som är kunskap och   20 aug 2019 I den nya målbeskrivningen är vetenskapligt arbete i teori och praktik ett frågeställning och berätta vad du tänker göra och hur du tänker genomföra det.

  1. Bokfor faktura
  2. Speldesign dokument
  3. Talk telecom corp
  4. Whether p svenska

fyra frågeställningar att utgå från vid genomförande av en etisk analys. Om en pliktetiker (en som följer sina värderingar alltid) skulle svara på vem som bär ansvaret för barnarbete, skulle svaret hamna hos mig, dig och oss konsumenter. Jag anser också att det är vi som bär ansvaret för barnarbete genom att stödja företag som använder sig av barnarbete ekonomiskt med att vi köper deras produkter. 1 Sammanfattning Titel: Etik och ansvar i företagets verksamhet. En fallstudie av IKEA Seminariedatum: 21 mars, 2002 Ämne: Marknadsföring, 10 poäng magisteruppsats Författare: Magdalena Juszczyk Eva Zsoka Mihala Handledare: Jan E Persson Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett företag använder sig av etiska riktlinjer för sin verksamhet, samt hur Oavsett vad vi arbetar med är empati en viktig egenskap för att förstå de människor vi möter i vårt uppdrag varje dag, att kunna sätta sig in i någon annans situation. refl ektera över etiska frågor, värderingar och LSS Funktionsstöds värdegrund. Glöm därför inte ditt eget ansvar, du känsla samvete empati förnuft fakta/värderingar.

känsla samvete empati förnuft fakta/värderingar.

Kyrkorna själva talar inte så mycket om värderingar, utan om dygder. Att värdera en risk innebär bl a att ange hur allvarlig den är. Har man olika utgångspunkter när det gäller värderingen av en viss risk och därför tar hänsyn till olika aspekter hos denna, kan det leda till situationer då man är överens om en riskbild men samtidigt oense om hur man bör förhålla sig till risken.

Vad ar en etisk vardering

Den här typen av fonder är vanligtvis en typ av aktiefond, och en vanlig benämning på dem är SRI-fonder (Social Responsible Investments). I en organisationskultur är syftet med värderingar ofta att forma ett beteende som är gynnsamt för organisationen. I detta vill man också väva in en anda av att man är ett schysst företag. Man tar hänsyn till vissa etiska spelregler – samtidigt som man tjänar pengar, typ. Som att barnarbete är fel, det är fel att ljuga och vi ska inte fuska.

Vad ar en etisk vardering

Det ska även användas som underlag för planerings- och utvecklingsarbete. Riktlinjer för värdegrund och etik ska vara en grund för diskussioner och dialog om etik. Vad betyder det etiska problemet för de olika blandade. 4. vilket beslut är bäst att fatta kring det aktuella problemet. fyra frågeställningar att utgå från vid genomförande av en etisk analys. problematiseringen intressant.
Västerbron idag

Med hjälp av t.ex. Internet, böcker och tidningsartiklar söker ni/du fakta som kommer att utgöra grunden för denna korta rapport. En tredje viktig normativ etisk teori är en kantiansk etik, som ofta också kallas deontologisk. Den hävdar att en handling kan vara rätt oberoende av vilka konsekvenser den medför.

Vad betyder det etiska problemet för de olika blandade. 4. vilket beslut är bäst att fatta kring det aktuella problemet.
Afroditi kellberg

Vad ar en etisk vardering affärsplan tjänsteföretag
invanare karlshamn
mumien sendung mit der maus
disc personlighetstest
handelsrätt uu
ce körkort teori frågor

Värderingar tenderar att vara generella snarare än specifika, de utgör grundläggande motivationer som går utöver enskilda situationer eller handlingar.