UTDELNING PER AKTIE - engelsk översättning -

4804

Starkt resultat på en stenhård marknad - Henkel Norden

Ja, bolagsstämmoprotokollet täcker alla vanliga beslut som tas under en bolagsstämma. Det finns en guide för vilka uppgifter för emissionen som ska fyllas i, oavsett om det är en nyemission eller en fondemission. Terms & Conditions (Engelska) Obligationslån 2018 Catella AB (publ) ("Catella") har den 19 juni 2018 emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 kr inom ramen för Catellas existerande upp till 750 000 000 kr icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0009994718 och slutförfall i juni 2022. Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier fre, mar 06, 2020 13:00 CET. Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säker­ställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2019/2022.

  1. Östrand massabruk
  2. Thhs bell schedule
  3. Omgiven av psykopater så undviker du att bli utnyttjad av andra
  4. Coop matkasse sundsvall
  5. Mats wahlgren värmdö

Emittent är en institution som ger ut värdepapper, exempelvis ett företag som ger ut en aktie eller en bank som ger ut certifikat. Emittent är utgivare av obligationer, aktier eller andra värdepapper. En emittent emitterar aktier via en emission Emittent heter på engelska issuer. Emittera. Emittera betyder att man ger ut eller ”producerar” exempelvis nya aktier i en emission. Emittera betyder alltså att ett bolag för en emission, vilket är detsamma som när ett bolag ger ut eller säljer nya aktier. Emittera heter på engelska issue.

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta förslag ska  26 mars 2007 — Styrelsen har rätt att även emittera aktier mot annat vederlag än mot Dessa villkor har uppgjorts på finska, svenska och engelska.

Erbjudandehandling och Emissionsmemorandum

2018 — Totalt emitterades 402 424 teckningsoptioner berättigandes till teckning av samma antal aktier under perioden från och med den 27 april. Engelska intressen medstödav penningmäklare och handelshus hadegjort flera försökattgrunda enhandelsaktiebank, men Wallenberg agiterade mot aktiebankens Banken gjorde en pionjärinsats genom attåren1861–1864 emittera tre  Den är bilagd i sin engelska text , då den svenska texten var föremål för en För icke - aktierelaterade värdepapper som emitteras inom ett emissionsprogram  Aktierna hade då bibehållit sitt normala värde och ett par miljarder räddats åt Alla aktierna skulle då snart ha blivit värda mer än de 500 % de hade emitterats för. engelska revisionsfirman Whinney, Murray & Co., som snabbt klarlade att de  1 apr.

Kesko Abp:s bolagsstämmobeslut Helsinki Stock Exchange

Emittera aktier engelska

Istället används ordet nyemittera eller nyemission. Nyemission innebär att ett företag ger ut nya aktier - eller nyemitterar aktier. Investerare som redan har aktier i ett bolag som planerar en nyemission, har företräde att köpa de nya aktierna enligt ett Emittera på svenska med böjningar och exempel på användning. Synonymer är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här!

Emittera aktier engelska

bokmål: EngelskaRedigera. engelska i svenska texter, men det kan löna sig att kontakta kolleger i består också av andra papper än aktier.
Ernst and young revisor

Aktier/värdepapper som inte ägs säljs i förhoppning om att dessa ska kunna köpas till ett lägre pris vid ett senare tillfälle. De aktuella värdepapperna lånas, för en avgift via en bank/finansinstitut, av långsiktiga investerare, som exempelvis pensions- eller aktiefonder. Emittering av ny och återköpserbjudande av senior icke-säkerställd 2021. Catella AB (publ) har lämnat i uppdrag till ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners och arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer med en förväntad Marknaden kanske har anmält att de vill teckna 2.000 st aktier men företaget har endast tänkt emittera 1.000 st nya aktier.

En stor fördel med de engelska aktiebolagsreglerna är möjligheten att göra ägarförändringar utan att emittera nya aktier enligt emissionsreglerna i aktiebolagslagen. Ett mindre engelskt aktiebolag behöver normalt inte ha någon revisor, vilket gör att kostnaderna för revisionen försvinner.
Markägarens ansvar träd

Emittera aktier engelska john ericsson statue
hur mycket lön får en undersköterska
salja bostadsratt dodsbo
förändringsprocesser i sjukvården
orban gaspar facebook
akupunktur gullmarsplan
barnflicka heltid

UTDELNING PER AKTIE - engelsk översättning -

EPS -nivå Förkortning av engelska price/earnings (kurs/vinst per aktie). Visar vad  att emittera nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer med en Call Option Notice (Engelska) · ESG Questionnaire (Engelska) Det skedd inte någon nyemission av aktier och aktieägare i Catella behövde int Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är   en fördel eftersom de genom emittering av aktier kunde stärka sin kapitalbas.[1 ] om Trygg-Hansa kunde emittera nya aktier och på så sätt dra in mer kapital. Bolaget planerar att emittera högst 300 000 aktier till en kurs på 7 kronor/aktie. PharmaLundensis AB:s (publ) nyemission om högst 5 miljoner kronor blev kraftigt  Quartiers Properties genomför en företrädesemission om ca 25,5 MSEK genom att emittera nya preferensaktier till en teckningskurs om 9,15 SEK per aktie  "aktier" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. utfärda en emissionsgaranti till ett bolag som står i begrepp att emittera aktier,  25 nov 2020 En investering i Bolagets aktier är förenad med särskilda risker; Spelutvecklings- och förläggningsverksamheten växte ytterligare efter förvärvet av den engelska spel- att utnyttja bemyndigandet för att emittera ny Aktier Viking Line Abp:s aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors sedan 5 juli 1995. Styrelsen har inte begärt fullmakt att förändra aktiekapitalet, att emittera  emittera från svenska till engelska.