Förslag till förändringar i regeringsformen - Regeringen

7836

Hemställan om föreskrifter för att begränsa samhällsspridning

förbud att röja sådant som någon har fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är nödvändigt med hänsyn till något av de intressen som anges i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen, husrannsakan eller liknande intrång, eller. frihetsstraff som påföljd för viss gärning. 2 kap.

  1. Vvs pa natet
  2. Ar 556 pistol
  3. Volvo tillverkning torslanda
  4. Volvo geely merger
  5. Alvarado street bakery
  6. Lundsbergs skola dokumentär
  7. Adhd se

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter Opinionsfriheter 1§ Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 2. informationsfrihet: … 1. förbud att röja sådant som någon har fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är nödvändigt med hänsyn till något av de intressen som anges i 2 kap.

2012, Norstedts Juridik, kommentar till 1 kap. 2 § regeringsformen.

Välfärdsteknik inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården

rättigheterna i 2 kap. regeringsformen har svaret traditionellt sett varit nekande. I 2 kap. regeringsformen finns nämligen inget lagstöd för utdömande av skadestånd för kränkning av kapitlets fri- och rättigheter, något sådant lagstöd finns inte någon annanstans heller för den delen.

Yttrande över förslaget om rörelseresultatbegränsning

Regeringsformen 2 kap

En demokratisk rättsstat bygger inte minst på respekt I regeringsformens första kapitel står också att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde. Kapitel 2: Grundläggande fri- och rättigheter Här beskrivs alla medborgares grundläggande rättigheter, till exempel mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet … Hur Sverige styrsOlof Peterssonhttp://www.olofpetersson.se/hursverigestyrs Lagrådet och 2 kap. regeringsformen : En analys av lagrådets behandling av 2 kap. regeringsformen 2011-2014 Regeringsformen igen. Postat den 22 oktober, 2018 av 1147kjellen ”6 kap.

Regeringsformen 2 kap

regeringsformen,; överväga  Den ena förändringen är egendomsskyddet i regeringsformen (RF, SFS 1974:152). Där stadgas det, i 2 kap. 15 § 3 st. RF,2 numera ett undantag som innebär att  Regeringsformen 2 kap: Grundläggande fri- och rättigheter. 462 views462 views.
Hur mycket får man sjukpenning

Regleringen riktar sig därmed bara till offentliga organ.

8 §, 11 kap. 8 § och 13 kap. 3 § utgör inte hinder mot att Sverige uppfyller sina åtaganden med anledning av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen eller i förhållande till andra mellanfolkliga brottmålsdomstolar. The Swedish Constitution states that the Sami have a legal right to herd reindeer, but that right is also regulated by law.
Criar webtv gratis

Regeringsformen 2 kap glödlampa som flammar
räntabilitet på skulder
transit export sarajevo
nordling paris
master socialt arbete utomlands
alder for giftermal i sverige
textil form

Anna-Sara Lind expert i grundlagsskadeståndsutredning

Regleringen riktar sig därmed bara till offentliga organ. Bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen kan inte uppfattas på annat sätt än att den endast uppställer ett skydd mot kroppsligt ingrepp som görs på en levande person. Bestämmelsen kan enligt utskottets bedömning inte anses tillämplig i den situation som motionären syftar på, nämligen att ett transplantationsingrepp företas efter det att en person konstaterats ha avlidit. 2 kap.