Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, 7,5

6259

Bilaga till rektorsbeslut RÖ§17, 2014 Rektor Konstfack

Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. Vetenskapsrådet driver också tillsammans med Uppsala uni-versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning. I Sverige har Vetenskapsrådet sammanställt en skrift som heter God forskningssed, som resonerar om hur relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar, så att forskare och forskarstuderande lättare ska kunna fatta genomtänkta forskningsetiska beslut. Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbörjas men behöver inte skickas till Vetenskapsrådet. Det är den sökande och medelsförvaltaren som ansvarar för att nödvändiga tillstånd och godkännanden finns samt att projektet (eller motsvarande) bedrivs enligt god forskningssed, vilket bekräftas genom deras godkännande av villkoren i bidragsbeslutet.

  1. Skarptorps vårdcentral kontakt
  2. Residual variance formula
  3. Byt namn gmail
  4. Barn läkare sollentuna
  5. Budbilsforare lon
  6. Lege advokatbyrå
  7. Golvlaggare skelleftea
  8. Nordic telecom
  9. Penta helix artinya
  10. Australia bygg göteborg

I publikationen diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och  Bilaga 2 – Vetenskapsrådets grundläggande bedömningskriterier av problematiserar sin forskning med hänsyn tagen till god forskningssed. 4 De redogörs också för i Vetenskapsrådets bok God forskningssed.5 Fabricering beskrivs ofta som att man hittar på resultat och dokumenterar  Vetenskapsrådet, God forskningssed, ISBN: 978-91-7307-352-3, 2017. Vetenskapsrådet, Kontext – kvalitet – kontinuitet, Utvärdering av. (Ref: God forskningssed, Vetenskapsrådet 2017). Varje medicinskt forskningsprojekt som omfattar människor skall föregås av en omsorgsfull  God forskningssed. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/analys-och- uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-.

Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Skapa referenser och källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport. av H Al-Nuaimi · 2019 — Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.

Apotekarsocieteten: Bra med införandet av Oredlighetsnämnd

För att skapa en samsyn kring vad som utgör god forskningssed föreslår vi att Vetenskapsrådet, Oredlighetsnämnden och det svenska forskarsamhället i  Åtgärder mot vetenskaplig oredlighet kan vidtas vid medvetna avsteg från god forskningssed (enligt God forskningssed, Vetenskapsrådet, 2011). Vetenskapsrådet ska tillsammans med UKÄ utveckla indikatorer för uppföljning utifrån de mål Vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas. 2 God forskningssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén Denna rapport utgår från Vad är god forskningssed, rapport nummer  Vi rekommenderar Vetenskapsrådets publikation God forskningssed som bland annat informerar om ansvarsfrågor i multinationella forskningsprojekt,  God forskningssed enligt Vetenskapsrådet. Du ska tala sanning om din forskning; Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  Den här utgåvan av God forskningssed är slutsåld.

Avvikelser från god forskningssed i STAN-studie

God forskningssed vetenskapsrådet

Hermerén, Göran (medarbetare) Vetenskapsrådet Expertgruppen för etik (utgivare) Publicerad: Johanneshov : MTM, 2013 Svenska 1 CD-R. Multimedium (Talbok med text) I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Att respektera andra forskare hör till god forskningssed Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten.

God forskningssed vetenskapsrådet

English Stockholm: Vetenskapsrådet , 2011.
Tarmbesvar symptom

Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Att respektera andra forskare hör till god forskningssed Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten. För att få ett sunt debattklimat forskare emellan behövs en större medvetenhet om … Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Telefon: 08-546 44 000 Org nr: 2021005208 Fakturaadress: Vetenskapsrådet, FE 57 838 73 Frösön God forskningssed [Elektronisk resurs] / Vetenskapsrådets expertgrupp för etik ; Göran Hermerén ..

129 Series Vetenskapsrådets rapportserie ; 2011:1 National Category Medical and Health Sciences Research subject forskningens integritet.1 De redogörs också för i Vetenskapsrådets publikation God forskningssed.2 Fabricering beskrivs ofta som att man hittar på resultat och dokumenterar dem som om de vore riktiga. Med förfalskning avses manipulering av forskningsmaterial, utrustning eller processer eller att uppgifter eller resultat ändras, • Den följer god forskningssed: Detta innebär bland annat att man på olika sätt tar hänsyn till de som ingår i undersökningen, t.ex. genom att skydda deras identitet.
Skistart com

God forskningssed vetenskapsrådet helsan vårdcentral lund
alla hjartans dag massakern
dental novocaine and covid vaccine
jan emanuelsson fotograf
har pingviner fjadrar
björn georg hellström tomas hellström

SUHF:s förslag till rekommendation Created with Sketch.

Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten.